Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Θεματολογία του συνεδρίου

Οι βασικοί θεματικοί πυλώνες του Forum θα ακολουθήσουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις συντήρησης:

 • Industry 4.0: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της διάγνωσης και πρόγνωσης βλαβών
 • Total Productive Maintenance (TPM): Ένα εργαλείο επίτευξης του World Class Manufacturing
 • Maintenance Technology & Software: Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στη βελτίωση της απόδοσης ενός τεχνικού τμήματος
 • Asset Management: Διευρύνοντας το ρόλο του τεχνικού τμήματος από τη συντήρηση στη συνολική διαχείριση του εξοπλισμού

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

 • Λειτουργία και συντήρηση. Από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες μορφές οργάνωσης.
 • Αισθητήρες στην υπηρεσία μέτρησης της «υγείας» του εξοπλισμού. Από τη μέτρηση στη διάγνωση και από την διάγνωση στην πρόβλεψη.
 • Mέτρηση και έλεγχος υπηρεσιών συντήρησης βάσει των διεθνών προτύπων.
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης - οφέλους στη χάραξη της βέλτιστης στρατηγικής συντήρησης.
 • Διαχείριση επιχειρηματικών λειτουργιών (logistics, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού).
 • Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες συντήρησης, ένα χώρο υψηλής επικινδυνότητας.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στο χώρο της συντήρησης. Αναγκαία προσόντα, πιστοποίηση δεξιοτήτων-γνώσεων.
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI
SKF
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • VENUE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Plant
Plant