Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

12/10: Pre-conference Workshops:
OTEAcademy13/10: Conference: Αμφιθέατρο OTEAcademy

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

09.00 - 09.30

Εγγραφές - Καφές

Καλωσόρισμα

09.45 - 10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: CBM & Asset Management

"Ο ρόλος και οι δράσεις της EFNMS"

Κοσμάς Βάμβαλης, Πρόεδρος EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies

"Εφαρμογή μεθόδων Βιομηχανικής Αναλυτικής για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και συντήρησης Βιομηχανιών και Εγκαταστάσεων"

Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

"Προϋπολογισμός και παρακολούθηση κόστους συντήρησης. Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών Συντήρησης"

 • Η σημασία να μετράς τις εργασίες συντήρησης
 • Προγραμματισμός εργασιών βάσει προτύπων χρόνων
 • Παρακολούθηση Εργασιών - Αναφορές
 • Κοστολόγηση Συντήρησης
 • Πρακτικές ΕΔΑΑ Α.Ε

Ιωάννης Ντρούκας, Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Χαμηλής Πίεσης, Διανομή Αερίου Αττικής

International Expert

"Condition Monitoring Based Maintenance and integration into the Factory information flow"

 • IoT-based vibrational analysis for assets preventive maintenance
 • Field Automation devices and condition monitoring: a new approach
 • Integrated preventive maintenance: from sensor to ERP

Mr. Marco Clerici, Export Manager South EMEA, Mitsubishi Electric Europe

Q&A

10.45 - 12.00 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Total Productive Maintenance (TPM)

"ΤΡΜ το εργαλείο για το World Class Maintenance"

 • Τι «καινούργιο» φέρνει το ΤΡΜ στην καθημερινή πρακτική της συντήρησης
 • Συνδέοντας του στόχους της Συντήρησης με τους εταιρικούς στόχους
 • Μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΤΡΜ
 • ΤΡΜ και ελληνική κουλτούρα. Μύθοι και πραγματικότητα

Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society (HMS), Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering

"Εκπαίδευση και Επάρκεια προσωπικού Λειτουργίας & Συντήρησης σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος"

Competence Management System for Technical Personnel - CMS TP QHSSE

 • Στόχος Προγράμματος
 • Σχεδιαστικές Αρχές
 • Πρώτη Εφαρμογή

Σεραφείμ Ιωαννίδης, Συντονιστής Διευθυντής Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης, ΔΕΣΦΑ

"Πρώιμη Διαχείριση Εξοπλισμού (EARLY EQUIPMENT MANAGEMENT - ΕΕΜ)"

 • Τι είναι το ΤΡΜ και ο Πυλώνας του ΕΕΜ
 • Maintenance Prevention Πληροφορίες
 • Εργαλεία και Διαδικασίες τού ΕΕΜ

Νίκος Νασιόπουλος, TPM CONSULTANT

"Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Δημιουργώντας ετερογενείς ομάδες ως μέσο υλοποίησης αλλαγής στην κουλτούρα εργασίας προς υποστήριξη εφαρμογής σύγχρονων πολιτικών Συντήρησης, ως ολιστικά παραγωγικά συστήματα - μια μελέτη περίπτωσης σε ελληνική βιομηχανία"

 • Νέα τάξη Αγορών και αλλαγές οργάνωσης στο παραγωγικό σύστημα
 • Ο ρόλος της Συντήρησης στο νέο σχεδιασμό λειτουργίας
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ανασχηματισμός ομάδων εργασίας
 • Μέθοδοι ανασχηματισμού ομάδων εργασίας, η ένταξη της γενιάς Y

Δημήτρης Βλαχόπουλος, Mechanical Engineer, ΜΒΑ in I.S.M., Production Manager FIBRANgeo

Q&A

12.00 - 12.30

Coffee Break - Networking

12.30 - 13.45 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Energy & Facility Management

"Energy Management and Total Plant Production & Maintenance Monitoring"

 • Energy management (έλεγχος, καταγραφή, διαχείριση) για:
  i. Ηλεκτρική ενέργεια
  ii. Ατμό
  iii. Πεπιεσμένο αέρα
  iv. Φωτισμό
 • Total plant production monitoring
 • TPM and Scada integration

Γεώργιος Κουκουβάος, Maintenance Foreman, Coca-Cola Τρία Έψιλον

"Energy Management & Asset Optimization"

 • Σχεδιασμός Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Εκπαίδευση - Υλοποίηση
 • Εφαρμογή και Παρακολούθηση Δεικτών

Κώστας Δαλμυράς, Διεύθυνση Διαχείριση Ενέργειας και Υποδομών, Charalambides Christis LTD

"Πώς ένα Total Facility Contract μπορεί να απογειώσει την παραγωγή"

 • Τί σημαίνει Total Facility Contract
 • Πώς οργανώνεται ένα Total Facility συμβόλαιο ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στον οργανισμό που υποστηρίζει
 • Γιατί η κτιριακή συντήρηση και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προσδίδουν υπεραξία στον πελάτη
 • Παρουσίαση ενός πετυχημένου case study στο Total Facility
 • Τα οφέλη ενός Total Facility Contract

Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, Civil Engineer, North Region Manager, AGT Engineering & Operations Services

Παρουσιάσεις Posters

"Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ μονάδων ή/και επιχειρήσεων για την εφαρμογή προβλεπτικής συντήρησης"

  Ιφιγένεια Μεταξά, Composition Project Representative

"Decision making grid (DMG) in energy sector"

 • Bashir Sadiq, Oil and Gas Engineering MSc Final Year Student, University of Nicosia and affiliated at University of Western Macedonia
 • Γιάννης Μαργαρίτης, MSc Μηχανολόγος Μηχανικός, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)
 • Καθηγητής Γιάννης Μπακούρος, Head of Department of Mechanical Engineering MATER lab, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

"Αύξηση αποδοτικότητας τμήματος συντήρησης με τη χρήση ελκυστικών εργαλείων SMED"

  Αναστασία Χατζηκοντίδου, SatisFactory Project Representative

"Προληπτική συντήρηση για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών ελαττωματικών προϊόντων"

  Ιφιγένεια Μεταξά, Z-Fact0r Project Representative

"Ασφάλεια και υγιεινή σε χώρους εργασίας- Ανάλυση και εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου"

 • Γεώργιος Ρόμπης, Τελειόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Καθηγητής Γιάννης Μπακούρος, Head of Department of Mechanical Engineering MATER lab, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Q&A

13.45 - 14.45

Γεύμα

14.45 - 16.00 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: SHE & Technology

"Ο ρόλος της λίπανσης στο συνολικό κόστος κτήσης του εξοπλισμού"

 • Ορισμός και συνιστώσες του κόστους κτήσης (Total Cost of Ownership)
 • Ποιές παράμετροι του κόστους επηρεάζονται από τις επιλογές μας στα λιπαντικά και τη διαχείρισή τους
 • Πρακτικά παραδείγματα βελτιστοποίησης του κόστους μέσω των κατάλληλων επιλογών λίπανσης

Νίκος Νικολάου, Υπεύθυνος Ανάπτυξης στους τομείς ειδικών εφαρμογών βιομηχανίας και λιπαντικών ναυτιλίας και αεροπορίας, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Ιωάννα Δημάκη, Τεχνικός Σύμβουλος Λιπαντικών, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

"Μεθοδολογία, τεχνικές Risk Assessment: Απλοποιημένη μέθοδος Εκτίμησης για Εργασίες Συντήρησης ανά θέση εργασίας"

 • Ορισμός των «Εργασιών Συντήρησης»/ ανάλυση σε φάσεις
 • Ιδιαιτερότητες των κινδύνων των εργασιών συντήρησης
 • Συμπεριφορικά προβλήματα
 • Ανάλυση των κινδύνων & εκτίμηση επικινδυνότητας
   i. Βασικές αρχές και απαιτήσεις
   ii. Ανάλυση συμβατικής μεθοδολογίας & δυσκολίες εφαρμογής
   iii. Προτεινόμενη απλοποιημένη μεθοδολογία ανά θέση εργασίας
   iv. Παρουσίαση Μελετών Περιπτώσεων από τη Βιομηχανία

Γιώργος Σκρουμπέλος, Γενικός Διευθυντής RMS ΕΞΥΠΠ IKE, RMS

"«SAFETY PASSPORT» το Διαβατήριο για την Ασφάλειά μου"

 • Διαδικασία ελέγχου των συνεργατών/εργολάβων σε θέματα Υ&Α (Contractors Control)
 • Απαιτήσεις εταιρείας στα θέματα Υ&Α και δέσμευση συνεργατών στην τήρησή τους
 • Τι είναι το Safety Passport
 • Γιατί εφαρμόζεται
 • Τι πληροφορίες περιέχει
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του
 • Συμπεράσματα

Γιώργος Νικόπουλος, Health, Safety & Property Specialist Human Recourses Victus Networks

"Ο δρόμος για την Αριστεία στη Συντήρηση"

 • Περίμετρος δραστηριότητας, Ασφάλεια, Επίδοση και Πόροι της Συντήρησης
 • Εργαλεία, Συστήματα διαχείρισης Συντήρησης, Κόστη
 • Ανθρώπινο δυναμικό, Δεξιότητες και Διαχείριση γνώσης

Δημήτρης Εγγλέζος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,τ. Βιομηχανικός Δ/ντής Ελλάδας, Nexans

Q&A

16.00 - 16.15

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Plant
Plant
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
AGT
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING