Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

08.20 - 08.50

Εγγραφές - Καφές

Καλωσόρισμα

 • Κατερίνα Δρόσου, Διεύθυνση Σύνταξης, Plant Magazine, Boussias Communications
 • Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society (HMS), Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering
09.00 - 10.50 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: TPM - Maintenance Management
09.00 - 09.15

"Οργανική ανασυγκρότηση της συντήρησης. Η περίπτωση Ιωλκός"

 • Βέλτιστες πρακτικές στην Μεθοδική - Σχεδιαζόμενη Συντήρηση
 • Η διαχείριση της αλλαγής / αναδιοργάνωσης. Περιορισμοί και προϋποθέσεις
 • Το CMMS, όχημα της αλλαγής
 • Η περίπτωση Ιωλκός
  Γιάννης Μανόπουλος, Ειδικός Συντήρησης, Τέως Reliability Manager ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
09.15- 09.25

"Υποστήριξη Βιομηχανικής Λειτουργίας - Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού"

 • Υφιστάμενη πρακτική
 • Best Practices
 • Η διαχείριση της αλλαγής / Οργάνωσης. Περιορισμοί, προϋποθέσεις, Χρονοδιαγράμματα
 • Επιχειρηματικά Ωφέλη
 • Επόμενα Βήματα, Business Vision
  Γιάννης Μιχαλέας, ΒSS BU Manager, Adaptit
09.25- 09.40

"Εκπαίδευση κατά ΤΡΜ"

 • Δεξιότητες και προσδιορισμός του επιπέδου των ικανοτήτων των εργαζομένων της Παραγωγής.
 • Τα βήματα της υλοποίησης της Εκπαίδευσης.
 • Τα ατομικά εκπαιδευτικά μητρώα των εργαζομένων.
  Νίκος Νασιόπουλος, TPM CONSULTANT
09.40- 09.55

"Η εμπειρία εφαρμογής των αρχών της μεθοδολογίας Total Productive Maintenance - ΤΡΜ στη βιομηχανική μονάδα της Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε."

 • Σύντομη παρουσίαση της βιομηχανικής μονάδας, (Η εξέλιξη, μια βιομηχανική μονάδα που πρωτοπορεί).
 • Εφαρμογή της TPM στη μονάδα(προγραμματισμός εφαρμογής των πυλώνων ΤΡΜ, δείκτες, στόχοι, αναλύσεις χρόνων και δεικτών, εργαλεία, τεχνικές, ο ρόλος της νοοτροπίας εργαζομένων στην εφαρμογή της ΤΡΜ, καινοτομίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μεθοδολογίας).
 • Γενικά οφέλη από τη μεθοδολογία της ΤΡΜ(Ολική προσέγγιση στο χώρο της βιομηχανικής επιχειρηματικότητας, επικέντρωση στις απώλειες, άμεσα και εμφανή οφέλη, εφαρμογή των αρχών της αυτόνομης συντήρησης, ο ρόλος του ανθρώπου).
 • Oφέλη και συμπεράσματα από την εφαρμογή της ΤΡΜ στη βιομηχανική μονάδα.
  Ευστάθιος Αναστασίου, ΤΡΜ Manager, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παραγωγής, Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ
09.55 - 10.15
International Speaker

"How does Asset Management impact shareholder value"

 • Connecting Asset Management to Business goals.
 • Bench marking and its benefits
 • Roadmap to world-class
  Egon Doyer, Global Business Development Manager - Asset Reliability Solutions, SKF Group
10.15 - 10.35
Keynote Speaker

"A standards-based maintenance description to increase maintenance efficiency"

 • Α Maintenance model related to the terminology standard EN13306: 2017
 • Τhe maintenance process description coming from the CEN standard EN17007: 2017
 • Τhe maintenance landscape proposed by the European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
  Antoine Despujols, Chairman, AFNOR Maintenance Commission
10.35 - 10.50

Q&A

10.50 - 11.30

Διάλειμμα για καφέ

11.30 - 13.15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Industry 4.0
11.30 - 11.45

"Industry 4.0 - Οι μηχανές αρχίζουν να μας μιλάνε"

 • Οι προκλήσεις του Industry 4.0
 • Maintenance 4.0 - Ο ρόλος της συντήρησης στη νέα τάξη πραγμάτων
 • Εφαρμογή Big Data Analytics & Machine Learning στην προβλεπτική συντήρηση
  Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society (HMS), Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering
11.45 - 11.55

"Condition monitoring technologies in industry"

 • Sensors and smart devices
 • On-line applications and cloud
 • Industry 4.0
 • SKF Condition Monitoring Partnership
  Θεολόγος Αναγνωστάκης, Rotating Equipment Performance Specialist, SKF Hellas
11.55 - 12.10

"Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) - Εγκατάσταση συστήματος προβλεπτικής συντήρησης σε κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)"

 • Εγκατάσταση πολλαπλών αισθητήρων σε εξοπλισμούς για τη συλλογή κρίσιμων παραμέτρων
 • Συλλογή μετρήσεων αισθητήρων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης.
 • Διασύνδεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το CMMS (Προβολή και Αξιολόγηση μετρήσεων)
  Αχιλλέας Γκούγκος, Υπεύθυνος Έργων, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
12.10 - 12.20
International Expert

"Maximizing asset reliability in the era of industry digitalization"

 • Automation solutions - embedded features helping preventive maintenance
 • Deploy electric digital protection devices into maintenance programs
 • AI and AR in maintenance programs - cases
  Mr. Marco Clerici, Export Manager South EMEA, Mitsubishi Electric Europe
12.20 - 12.30

"ΙοΤ: from Raw Data to Digital Twin"

 • Actionable insights through IoT middleware platform
 • Automated maintenance ticketing
 • Real time visualization with Digital twin technology
  Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος, Business Development Director, SingularLogic
12.30 - 12.45

Q&A

12.45 - 13.15

Παρουσίαση posters

«Μεγάλα δεδομένα & προβλεπτική συντήρηση, Big data & predictive maintenance»

 • Ιφιγένεια Μεταξά, ερευνήτρια, BOOST Project

«Αξιοποίηση τρισδιάστατων τεχνολογιών και φωτορεαλισμού στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου ασύγχρονης εκμάθησης για σπουδαστές-μηχανικούς»

 • Ζαχαρίας Γκιοτσαλίτης, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής προβλεπτικής συντήρησης στην KLEEMANN»

 • Αναστασία Χατζηκοντίδου, ερευνήτρια, COMPOSITION Project

«Προδραστική Πληροφορική στην Προβλεπτική Συντήρηση»

 • Αλέξανδρος Μπουσδέκης, Ερευνητής, UPTIME project, Μονάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, ΕΠΙΣΕΥ

«Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (RSC) στη Microsemi»

 • Μαρία Αντωνίου, ερευνήτρια, Z-Factor Project
13.15 - 14.15

Διάλειμμα για Γεύμα

14.15 - 16.00 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Asset Management
14.15 - 15.00
Keynote Speaker

"Maintenance & reliability transformation Journey"

 • The presentation explains the journey leading my ex-employer Saudi Aramco to be a world class in maintenance, reliability and asset management
 • The presentation will focus on 4 pillars, systems, assets, people and services
 • The presentation will also shed light on the challenges faced, success factors and results
  Nezar Shammasi, Ex-Director of Corporate Maintenance Services in Saudi Aramco, Chairman of Global Forum on Maintenance and Asset Management (GFMAM) and Gulf Society for Maintenance & Reliability (GSMR)
15.00 - 15.15

"EFNMS BoK (Body of Knowledge)"

 • Structure of EFNMS BoK
 • Maintenance Chapters and Maintenance Subjects
 • Relation with Maintenance processes & Maintenance qualifications standards
  Κοσμάς Βάμβαλης, Πρόεδρος EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies
15.15 - 15.30

"Condition based maintenance by oil analysis (elemental-analytical ferrography)"

 • Industrial application follow up by oil analysis
 • Importance of oil cleanliness follow up via oil analysis
 • Importance of analytical ferrography
 • Case studies
  Νίκος Κομηνός, Διευθυντής Πωλήσεων & Τεχνικού Τμήματος, Lubrication Engineers SE Europe
15.30 - 15.45

"Επικίνδυνες xημικές oυσίες στις εργασίες συντήρησης στα πλαίσια της εκστρατείας της EU- OSHA/ Μέτρα αντιμετώπισης & εργαλείο απογραφής"

 • Η εκστρατεία της EU-OSHA για τη διαχείριση των επικίνδυνων χημικών ουσιών
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας και η εφαρμογή της στις εργασίες συντήρησης
 • Παρουσίαση απλού εργαλείου καταγραφής των χημικών ουσιών για τη λήψη προληπτικών μέτρων
  Γιώργος Σκρουμπέλος, Γενικός Διευθυντής RMS ΕΞΥΠΠ IKE, RMS
15.45 - 16.00

Q&A

16.00 - 17.15 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Technology - Facility Management
16.00 - 16.10

"Μόνωση επαγγελματικού / βιομηχανικού κτηρίου: μετρήσιμα οφέλη, πρότυπα, πρακτικές συμβουλές και τάσεις"

 • Η σημασία της ορθής μελέτης - διάγνωσης, της πρόληψης και της πιστής τήρησης προτύπων και κανονισμών - Η ολιστική, συστημική προσέγγιση του κτηρίου.
 • Το R.O.I. της επένδυσης στη σωστή μόνωση.
 • Ιδιαιτερότητες επαγγελματικών - βιομηχανικών κτηρίων (γυάλινα κτήρια, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές υγρών και αποβλήτων, δάπεδα ειδικών απαιτήσεων, κ.ά.)
 • Χρήσιμες συμβουλές και καλές πρακτικές.
 • Εξελίξεις και τάσεις στο κανονιστικό πλαίσιο για προστασία του περιβάλλοντος, τα μονωτικά υλικά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του μέλλοντος
  Γιώργος Μαυρουλέας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, MONOSCIENCE
16.10 - 16.20

"Η συντήρηση και η βελτίωση της αποδοτικότητας στην επεξεργασία συστημάτων πεπιεσμένου αέρα - Oil free καταστάσεις - tips & tricks"

 • Προδιαγραφές και Standards πάνω στην Ποιότητα των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα
 • Αποτελέσματα και Μετρήσεις από διαφορετικά Projects, Tips & Tricks
 • H Ενέργεια και η Συντήρηση ως KPI δείκτες για συγκρίσεις των εφαρμογών
  Θεόδωρος Γιαμακίδης, EUR.E.M. - Compressed Air Specialist
16.20 - 16.35

"NN Facility Management and working environment"

 • O ρόλος του Facility Management στην NN Hellas
 • Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και η προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Οι ανάγκες συντήρησης και οι βέλτιστες πρακτικές
 • Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες από τους συνεργάτες μας- παρόχους υπηρεσιών
  Νίνα Τσιαούση, Facilities Manager, NN Hellas
16.35 - 16.50

"Δύο νέα είδη συντήρησης"

 • Ορισμός δύο νέων ειδών συντήρησης
 • Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους
 • Ποιο να προτιμάμε και πιο να αποφεύγουμε
 • Παρακίνηση εργαζομένων για ουσιαστική εμπλοκή με τη συντήρηση
  Σπύρος Βαμβακάς, Σύμβουλος Βιομηχανίας, Αντιπρόεδρος, Hellenic Maintenance Society
16.50 - 17.00

Q&A

17.00 - 17.15

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI
SKF
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • VENUE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Plant
Plant