Conference

Agenda

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019


8:45 – 9:15 Εγγραφές – Πρωινός καφές

Καλωσόρισμα: Κατερίνα Δρόσου, Διεύθυνση Σύνταξης, Plant Magazine, Boussias Communications

Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society

9.15 – 11.00

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: – Maintenance 4.0

  Συντονιστής:
Σπύρος Βαμβακάς, Σύμβουλος Βιομηχανίας, Αντιπρόεδρος, HMS
  ‘’Νarrow Band IoT και Predictive Maintenance: Case study στο κλάδο των κατασκευών’’

 • Τι είναι το ΝΒ ΙοΤ και πως χρησιμοποιείται στο κλάδο των κατασκευών
 • Πως γίνεται η συντήρηση των μηχανημάτων στις κατασκευές
 • Πως μπορεί το ΝΒ ΙοΤ να βοηθήσει στην βελτίωση των συντηρήσεων στα μηχανήματα

Γιώργος Φόρογλου, CEO, Embiots

  «Η ανάλυση των δονήσεων στη Διαγνωστική των μηχανών. Δυνατότητες και περιορισμοί.»

 • Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Διαγνωστική.
 • Η αλληλεπίδραση με το διαχειριστικό – οργανωτικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητες και όρια της μεθόδου. Μύθοι και πραγματικότητα.
 • Οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής.
 • Διεύρυνση του ρόλου της μεθόδου. Στοχεύοντας τα αίτια των βλαβών.

Γιάννης Μανόπουλος, Ειδικός Συντήρησης, Τέως Reliability Manager, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

  ‘’How do machines talk?’’

 • How to select sensors properly?
 • Are there any challenges?
 • How to keep the balance between cost/benefit ratio
 • What are changes in technology?

Mateusz Bujak, CEE Sales Manager, Hansford Sensors

«Συντήρηση εξοπλισμού στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση – Μια ματιά πέρα από τη διαδικασία της πρόβλεψης»

 • Συλλογή Δεδομένων (πριν)
 • Επιλογές Ανάλυσης (πριν)
 • Πρόβλεψη Βλαβών (μαύρο κουτί)
 • Δράσεις Συντήρησης (μετά)

Θανάσης Νάσκος, Data Scientist, ATLANTIS Engineering   

Keynote Speaker “Predictive Maintenance in a White Good industry: current status, myths and facts”

 • World Class Manufacturing maintenance approach
 • Scope, objectives and partial results of Horizon 2020 research projects SERENA and UPTIME
 • Lesson learnt
 • Integration of Predictive Maintenance into Industry 4.0 program Συλλογή

Pierluigi Petrali, Operation Excellence – Manager, Manufacturing Research & Development, Whirlpool EMEA

  Q&A
11:00 – 11:30 Coffee break – Networking

11:30 – 13:00

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  Maintenance Technology

  Συντονιστής:
Γιάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
  «Αναβάθμιση της Λιπαντικής Συντήρησης Γραναζοκιβωτίων»

 • Ομαδοποίηση γραναζοκιβωτίων σύμφωνα με την κρισιμότητα τους
 • Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης εξοπλισμού και σωματιδιακού φορτίου
 • Στοχοθεσία ορίων σωματιδιακού φορτίου
 • Ενέργειες βελτίωσης καθαρότητας συστημάτων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης στόχων και πλάνο ενεργειών
 • Case study από εξοπλισμό σε ΕΛΒΑΛ

Νίκος Κομηνός, Διευθυντής Πωλήσεων & Τεχνικού Τμήματος, Lubrication Engineers SE Europe
Μάριος Αλεξίου, Προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης, τμήμα Ψυχράς Έλασης, ΕΛΒΑΛ – ΧΑΛΚΟΡ

  «Βελτιώνοντας το κόστος συντήρησης, την ενεργειακή απόδοση και την παραγωγικότητα του υδραυλικού εξοπλισμού στη βιομηχανία»

 • Εκτίμηση του περιθωρίου μείωσης του κόστους συντήρησης
 • Βασικοί άξονες ενεργειών μείωσης κόστους και αύξησης παραγωγικότητας
  • Επιλογή λιπαντικού
  • Διαχείριση λίπανσης
 • Παραδείγματα βελτίωσης παραγωγικότητας, κόστους συντήρησης και ενεργειακής απόδοσης υδραυλικού εξοπλισμού στη βιομηχανία πλαστικού

Νεκτάριος Τσώνος, Διευθυντής Πωλήσεων Επιχειρηματικής Μονάδας Λιπαντικών Shell, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

  «Συντήρηση & έλεγχος συσσωρευτών COSMOTE»

 • Επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής του συσσωρευτή πέραν των τυπικών ορίων λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής για τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (αριθμός κύκλων και θερμοκρασία και χρόνος).
 • Αναβίωση υποβαθμισμένων συσσωρευτών και εξασφάλιση ομοιογένειας όλων των συσσωρευτών της συστοιχίας.
 • Έγκαιρη ανίχνευση και αντικατάσταση προβληματικού συσσωρευτή και όχι ολόκληρης συστοιχίας.
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την διάρκεια συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών.
 • Μη αναγκαία επιτόπια μετάβασης για συντήρηση των συσσωρευτών.

Γιώργος Περτέσης, Προϊστάμενος Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ελέγχου Πόρων, COSMOTE

Παρουσίαση poster ‘’Predictive Quality: the key for Predictive Maintenance’’

Νίκος Κυριακούλης, Ιδρυτής και Διευθύνων Συνέταιρος, CORE INNOVATION

Παρουσίαση poster ‘’Πρόληψη και αποφυγή ελαττωμάτων στη μεταλλευτική βιομηχανία’’

Κωνσταντίνος Ξύνας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, representative του project Z-Fact0r

Παρουσίαση poster ‘’Πώς επηρεάζει η συντήρηση των μηχανών την ποιότητα των προϊόντων;’’

Αναστασία Χατζηκοντίδου, Χημικός Μηχανικός, representative του QU4LITY project

Q&A
13:00 – 14:00 Lunch break – Networking

14:00 – 15:30

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Reliability & Asset Management

  Συντονιστής:
Κοσμάς Βάμβαλης, Πρόεδρος EFNMS
Keynote Speaker ‘’Increased Reliability through Leadership*’’

 • Reliability = Failure Free Operation
 • Reliability = > Revenue/Profit
 • Reliability = > Safety
 • Reliability = > Retention/Employee Engagement
 • Reliability = > Diversity

Terrence O’Hanlon, CEO and Publisher of Reliabilityweb.com and Uptime Magazine

  “What do World Class companies do on Asset Management”

 • Their journey
 • Their organization
 • Their success factors
 • Differentiators

Egon Doyer, Global Business Development Manager – Asset Reliability Solutions, SKF Group

  “Προστιθέμενη αξία για τα μέλη της HMS, η ενεργός συμμετοχή της στην EFNMS”

 • Πρόσβαση σε υλικό που παράγεται από Δράσεις της EFNMS
 • Δικτύωση μέσα από τις Διεθνείς συνεργασίες της EFNMS
 • Διάχυση πληροφορίας μέσα από Κανάλια επικοινωνίας της EFNMS

Κοσμάς Βάμβαλης, Πρόεδρος EFNMS

Q&A

15:30 – 16:30

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: TPM – Maintenance Management

  Συντονιστής:
Δημήτρης Κούνουπας, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Παπαστράτος
  ‘’Το TPM στην Ελλάδα’’

 • Η αρχή
 • Μέχρι σήμερα
 • Προβολή στο αύριο

Νίκος Νασιόπουλος, TPM CONSULTANT

  “To TPM ως πλαίσιο διάχυσης και αφομοίωσης της γνώσης”

 • H Bic: ποιοι είμαστε
 • Εμείς και το ΤPM
 • Tα εργαλεία μας
 • Το ταξίδι μας με το ΤPM

Λεωνίδας Λιόντος, Blade TPM Coordinator, Bic Violex

  “Από το TPM στο Business Excellence”

 • Επεκτείνοντας το TPM
 • Εφαρμογή σε πολλαπλά εργοστάσια
 • Η αξία της γρήγορης νίκης
 • Πυξίδα για το ταξίδι: φάσεις εκτέλεσης και δείκτες απόδοσης

Δρ Κωνσταντίνος Σαριδάκης, Operational Excellence Director, Sidenor Group

  ‘’Total Productive Maintenance: Από τον Αριστοτέλη στον Nakajima’’

 • Από την ανάλυση της ανθρώπινης ψυχής στην σύγχρονη βιομηχανική εφαρμογή
 • Δίνοντας περιεχόμενο στον όρο “Total”
 • Συνδέοντας την παραγωγικότητα με την καθημερινή αρμονία

Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society (HMS), Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering

Q&A
16:30-16:45 Ολοκλήρωση Εργασιών Συνεδρίου

H Agenda είναι υπο διαμόρφωση.

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: [email protected]
 
Χορηγίες
Νικόλ Αρμόνη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), Ε: [email protected]
Χρήστος Τέγος, Τ: 210 6617777 (εσωτ.198), Ε: [email protected]

Boussias Communications

  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com