Απόστολος Μιχαηλίδης

Απόστολος Μιχαηλίδης

Commercial Executive της εταιρείας RMS

Commercial Executive της RMS τα τελευταία 2 χρόνια, με συνολική εμπειρία έξι χρόνων σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων στο χώρο του εμπορίου.

Οκταετή αντίστοιχη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών με σύντομη παρουσία στον τραπεζικό κλάδο στη μελέτη χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης βιομηχανιών.

Απόφοιτος σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων με εστίαση στα Χρηματοοικονομικά και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις.