Απόστολος Μιχαηλίδης
Workshop Presenter

Απόστολος Μιχαηλίδης

Commercial Executive, RMS
  • Commercial Executive της RMS τα τελευταία 3 χρόνια, με συνολική εμπειρία επτά χρόνων σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων στο χώρο του εμπορίου.
  • Οκταετή αντίστοιχη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών με σύντομη παρουσία στον τραπεζικό κλάδο στη μελέτη χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης βιομηχανιών.
  • Απόφοιτος σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων με εστίαση στα Χρηματοοικονομικά και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις.