Βασίλειος Βασιλείου

Βασίλειος Βασιλείου

Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ