Βασίλειος Ζυγούρης

Βασίλειος Ζυγούρης

Προϊστάμενος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Διεύθυνση Καινοτομίας, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Τομέας Μεταλλουργίας, MYTILINEOS