Γιάννης Τσιτουρίδης

Γιάννης Τσιτουρίδης

Electrical & Computer Engineer, I4byDesign

Απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΑΠΘ, με ειδίκευση στα ενεργειακά συστήματα. Εργάστηκε για δύο χρόνια [συγκεκριμένα στην Doppler SA] στη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, εστιάζοντας στη σχεδίαση ασφαλών ηλεκτρικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου.

Από το Νοέμβριο του 2022 όντας μηχανικός του κέντρου ικανοτήτων I4byDesign έχει ενεργή ενασχόληση με τις τεχνολογίες του Industry 4.0 και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Εκτελεί χρέη lead developer και υπευθύνου αρχιτεκτονικής συστήματος στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης OPC-UA πύλης της βιομηχανικής πύλης  για τη συλλογή  cross-protocol δεδομένων από βιομηχανικά περιβάλλοντα.