Γιώργος Ευφραιμίδης
Συντονιστής

Γιώργος Ευφραιμίδης

Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society