Γιώργος Φαρλέκας

Γιώργος Φαρλέκας

Γενικός Διευθυντής, Manifest Services