Δημήτρης Κούνουπας

Δημήτρης Κούνουπας

Engineering Manager, Elbisco

Ο Δημήτρης Κούνουπας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, με MBA από το ALBA business school, και κατέχει πιστοποίηση για λιτές πρακτικές 6sigma από το IASCC.

Εξειδικεύεται σε τεχνικά θέματα συντήρησης και διαχείριση παραγωγής σε πολύπλοκα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Dirk European Holdings στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως μηχανικός σχεδίασης εργοταξίων, με κύριες αρμοδιότητές του τη μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στα εργοτάξια του Ηνωμένου Βασίλειου.

Συνέχισε στην Παπαστράτος, σε διάφορες θέσεις αυξημένης ευθύνης σε τμήματα παραγωγής και συντήρησης, με τελευταία τη θέση του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας. Συνεισέφερε επίσης με την τεχνογνωσία του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην HMS (Hellenic Maintenance Society).

Έχει αναλάβει καθήκοντα Engineering Manager στην Elbisco, με βασική αποστολή του την ανάπτυξη στρατηγικών για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υποδομής των εργοστασίων σε πρότυπα τελευταίας τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών, μέσω κατάλληλων επενδύσεων CAPEX.