Δημήτρης Πρέκας

Δημήτρης Πρέκας

Head of Technical Support Production, ELPEN

Ο Δημήτρης είναι διευθυντής τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού παραγωγής στο νέο εργοστάσιο της Elpen στη Κερατέα από τον Ιούλιο του 2023. Είναι μηχανολόγος μηχανικός με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στη καθοδήγηση ομάδων τεχνικής υποστήριξης σε εργοστάσια φαρμάκων και καλλυντικών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά project προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού. Έχει εφαρμόσει και εξελίξει συστήματα συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της φαρμακοβιομηχανίας και είναι μεγάλος υποστηρικτής της εφαρμογής TPM / Lean μεθόδων παραγωγής. Είναι απόφοιτος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα Manufacturing Management & Technologies και διαθέτει πιστοποίηση Six Sigma Black Belt Professional.