Ιωάννης Αντωνιάδης
Συντονιστής

Ιωάννης Αντωνιάδης

Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ