Ιωάννης Μανόπουλος

Ιωάννης Μανόπουλος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και εκπαιδευτής σε θέματα Διαχείρισης Εξοπλισμού.

Ο Γιάννης Μανόπουλος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, του ΕΜΠ. Έχει δεχθεί  6-μηνη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από την EEΔΕ. Για περισσότερο από 2 δεκαετίες εργάσθηκε στον τομέα της Συντήρησης στη βιομηχανία Τσιμέντου ΑΓΕΤ. Ήταν από τους πρωτοπόρους στην εισαγωγή και εφαρμογή της Διαγνωστικής Συντήρησης, μετά από 6-μηνη πρακτική εξάσκηση στην ανάλυση των δονήσεων, ως υπότροφος της Ένωσης Βιομηχανιών της Μ. Βρετανίας (CBI). Εργάσθηκε στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της Προληπτικής Συντήρησης καθώς και στη μηχανογράφηση της Συντήρησης, με την εισαγωγή πληροφορικού Συστήματος (CMMS), στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Σαν Reliability Engineer συνέβαλε στην προώθηση της φιλοσοφίας του Reliability Centered Maintenance στα 3 εργοστάσια του Ομίλου. Σαν εσωτερικός consultant και Project Manager, ηγήθηκε της αναδιοργάνωσης της Συντήρησης και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε δύο εργοστάσια του Ομίλου. Εδώ και μια δεκαετία εργάζεται ως σύμβουλος με εξειδίκευση στη διαχείριση του εξοπλισμού και στην εφαρμογή της Διαγνωστικής μεθοδολογίας. Επίσης, ως συνεργάτης του ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ, ασχολείται με την επιμόρφωση του τεχνικού στελεχιακού προσωπικού επιχειρήσεων και εργοστασίων, διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, το Management της Συντήρησης και την επίλυση προβλημάτων (Root Cause Analysis).