Κοσμάς Βάμβαλης
Moderator

Κοσμάς Βάμβαλης

Πρόεδρος, European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ, M.Sc. ως μηχανικός παραγωγής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham UK.

Εργάστηκε στην Land Rover (Solihull) & στο Rover Group (Longbridge UK), στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συντήρησης (1992-1994). Στην Ελλάδα εργάστηκε στην APCO Control Valves ως υπεύθυνος παραγωγής (1995-1997), και στην Ελληνική Υφαντουργία ως υπεύθυνος των πληροφορικών συστημάτων παραγωγής (1997-2000). Από το 2000 έως σήμερα είναι CEO στην Atlantis Engineering A.E.

Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 έργα πληροφορικής σε δέκα χώρες και σε περισσότερα από 20 ερευνητικά (Ευρωπαϊκά ή Εθνικά) έργα. Σε 3 από τα οποία είχε το ρόλο του συντονιστή του έργου και σε 2 Horizon2020 έργα είχε το ρόλο του τεχνικού συντονιστή.

Είναι πρόεδρος στο European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), μέλος ΔΣ στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), μέλος ΔΣ στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και Γενικός Γραμματέας στο Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ).