Κωνσταντίνα Καλκάνη
Workshop Presenter

Κωνσταντίνα Καλκάνη

Area Manager Greece & Cyprus, Sir Safety System
  • Απασχολείται στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, των Μέσων Ατομικής Προστασίας και του σχετικού εξοπλισμού τα τελευταία 18 χρόνια στις παρακάτω εταιρείες:
  • 2006-2016: ACRM S.A.
  • 2016-2019: RMS Συμβουλευτική ΕΞΥΠΠ
  • 2019-σήμερα: Sir Safety System Italy _ Κατασκευάστρια Μέσων Ατομικής Προστασίας
  • Χάρη στην σφαιρική εμπειρία της συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορους φορείς, με σκοπό την προσέγγιση των εργαζόμενων και την ευαισθητοποίησή τους για την ορθή χρήση των ΜΑΠ και την τήρηση των σωστών πρακτικών Ασφάλειας και Υγείας.