Μαρία Παπασπυροπούλου
Poster speaker

Μαρία Παπασπυροπούλου

Ερευνήτρια έργου i-EAT (ΓΓΕΤ), Project Manager, ATLANTIS Engineering