Νεκτάριος Τσώνος

Νεκτάριος Τσώνος

Διευθυντής Πωλήσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Λιπαντικών Shell, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Ο Νεκτάριος Τσώνος είναι Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, Διευθυντής Πωλήσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Λιπαντικών Shell της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Έχει εργαστεί στη Shell Hellas ΑΕ από το 1997 αναλαμβάνοντας σταδιακά ρόλους αυξανόμενης ευθύνης σε θέσεις τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων στους τομείς καυσίμων και λιπαντικών βιομηχανίας, τεχνικών εταιριών, εταιριών εξόρυξης και σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία οχημάτων.

To 2010 εντάσσεται στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η οποία αποτελεί τον εγκεκριμένο διανομέα λιπαντικών Shell στην Ελλάδα & Κύπρο.