Νικόλαος Χαζάπης

Νικόλαος Χαζάπης

Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning & Facilities Management & Energy Analytics

Από το 1980 έως το 1986 εργαζόταν ως Μηχανικός Πωλήσεων & Εφαρμογών για τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου HVAC & BEMS των οίκων LANDIS&GYR Ελβετίας και JOHNSON CONTROLS Αμερικής, με έμφαση στην εκτέλεση ηλεκτρονικών και πνευματικών συστημάτων ελέγχου. Σημαντικά έργα της εποχής: Το Αντικ. Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, το Νοσοκομείο 251 Γ. Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, το ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ. Τα πολυκαταστήματα ΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, κλπ.

Από το 1986 έως το 1994 διατηρούσε Τεχνικό Γραφείο σχεδιασμού – προγραμματισμού & Commissioning συστημάτων ελέγχου για λογαριασμό μεγάλων Τεχνικών Εταιρειών. Σημαντικά έργα της εποχής: Το Νοσοκομείο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, το Νοσοκομείο ΑΙΓΙΟΥ, ΠΕΑ/ΚΕΠΑΘ Διεθνούς Αεροδρομίου Ελληνικού, κλπ.

Από το 1995 έως το 2004 διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής εφαρμογών ολοκληρωμένων συστημάτων HVAC & BEMS στην εταιρεία TRANE HELLAS AE. Κύριο αντικείμενο οι ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων μετά από ενεργειακή ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων. Κυριότερα έργα, τα συστήματα αποθήκευσης θερμότητας σε παγολεκάνες, τα ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού κτιρίων, σε πολλά Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, κτίρια Γραφείων, κλπ.

Από το 2004 έως σήμερα, διατηρεί Τεχνικό Γραφείο για την παροχή υπηρεσιών Systems Commissioning  & Facilities Management (!) από την φάση αρχικού σχεδιασμού (προμελέτες, μελέτη εφαρμογής) έως την κατασκευή και την χρήση του κτιρίου, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, CEN EN, ASHRAE, CIBSE, κλπ.

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για την ενεργειακή αποτύπωση συμπεριφοράς των κτιρίων (Energy Audit), την στόχευση και παρακολούθηση ενεργειακών αποτελεσμάτων και τέλος, την εκτίμηση της συμπεριφοράς των νέων κατασκευών κτιρίων σε χρήση, μετά από την αρχική κατοίκηση (post-occupancy evaluation).

Σήμερα (2021), κλείνει 11 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή απαραίτητων διαδικασιών LEED Commissioning, όπως: FUNDAMENTAL SYSTEMS COMMISSIONING αλλά και EXTENDED SYSTEMS COMMISSIONING, κατά την εκτέλεση των Η/Μ συστημάτων, κάτω από το εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης Σχεδιασμού Κτιρίων – LEED | WGBC.

Πρόσφατα έργα ολοκληρωμένα: Το Κέντρο Πολιτισμού | Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Το Κεντρικό Κτίριο Γραφείων AGGEMAR, εις Καλλιθέα.

Έργα υπό εκτέλεση: Cyprus Casino, CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN, εις Λεμεσό, Κύπρος.