Σπύρος Βαμβακάς

Σπύρος Βαμβακάς

Industry Expert, Αντιπρόεδρος, Hellenic Maintenance Society

Ο Σπύρος Βαμβακάς, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, είναι σύμβουλος βιομηχανίας και Αντιπρόεδρος της HMS.

Έχει εργαστεί από το 1992 έως το 2011 στην Coca Cola-HBC ως Μηχανικός Έργων, Προϊστάμενος Συντήρησης, Προϊστάμενος Παραγωγής, Διευθυντής Εργοστασίων, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής Engineering Ελλάδος.

Σταδιοδρόμησε πετυχαίνοντας βελτιώσεις στη Διοίκηση Παραγωγής, την παραγωγικότητα, τη μείωση κόστους και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μεγάλων έργων, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων & συσκευασιών, καθώς και διαδικασιών παραγωγής. Ηγήθηκε στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση επενδύσεων, στην τυποποίηση προδιαγραφών εξοπλισμού και την αξιολόγηση προμηθευτών, λειτουργώντας σε διατμηματικές και πολυεθνικές ομάδες.

Από το 2012, δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, μείωσης κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές του Lean Manufacturing.

Από το 2019 ανέλαβε την αντιπροσωπεία της Evocon στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει πάνω από 100 εργοστάσια στην real-time παρακολούθηση του ΟΕΕ με έναν ιδιαίτερα απλό, φιλικό και ολοκληρωμένο τρόπο, πετυχαίνοντας βελτίωση της απόδοσης 7-70%.