Χρήστος Χασαπόπουλος

Χρήστος Χασαπόπουλος

Διευθυντής Λειτουργίας στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής, ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Χρήστος Χασαπόπουλος έχει εμπειρία άνω των 14 ετών στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο Βιοαέριο που εκλύεται στους ΧΥΤΑ και την ενεργειακή αξιοποίησή του. Είναι Διευθυντής Λειτουργίας στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων.

Η εγκατεστημένη ισχύς των δύο Σταθμών Η/Π ανέρχεται στα 8,5 MWel. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής καθώς και των απαραίτητων δικτύων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ προς τις εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης. Περαιτέρω, έχει απασχοληθεί και σε άλλα περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα της εταιρίας κυρίως στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων & στον ΧΥΤΑ Φυλής στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ 24,5 MWel.

Ο Χρήστος Χασαπόπουλος είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.